zgarnij nagrody
Formularz
Maksymalna ilość znaków: 1000
Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „Na drugie danie... wygrywanie!" (dalej „Promocja”) jest Grupa Maspex sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37. Dane kontaktowe: e-mail: marketing@maspex.com.
b) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
c) Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z realizacji obowiązku podatkowego art. 6 ust.1 lit. c.
d) Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
e) Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Promocji, a w przypadku gdy uczestnik Promocji jest osobą nagrodzoną, dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej.
f) Dane osobowe uczestników Promocji będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Promocji, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Promocji, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród.
g) Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
h) Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
regulamin
kontakt

Organizatorem konkursu jest
Amooco Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław